Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού του Δ.Π.Μ.Σ. η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου οι φοιτητές  παρακολουθούν τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, και κατά την διάρκεια του δεύτερου τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ τέλος το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Συνολικά, τα οκτώ (8) μαθήματα που προσφέρονται στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

Α’ εξάμηνο (Υποχρεωτικά)

  1. Ηλεκτρικά κυκλώματα ισχύος και δίκτυα
  2. Σύνθεση ενεργειακών συστημάτων
  3. Αιολική ενέργεια και συστήματα παραγωγής
  4. Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων

Β’ εξάμηνο (Υποχρεωτικά)

  1. Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα
  2. Προχωρημένα κεφάλαια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  3. Έξυπνα δίκτυα και διεσπαρμένη παραγωγή
  4. Υβριδικά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης

Κατεβάστε σε pdf