Διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή

Τα παρακάτω, ερευνητικά στην πλειονότητά τους, εργαστήρια του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, υποστηρίζουν το πρόγραμμα: