Πρόσκληση για σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών

imagesΤο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης είναι εγκεκριμένος φορέας εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών ενταγμένος στο Μητρώο Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠ.Ε.Κ.Α και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως μέρος της διαδικασίας που απαιτείται για την χορήγηση Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με το ΠΔ100/2010 (ΦΕΚ Α 177/2010) και την ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ Β 2406/2011).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να παρακολουθήσουν:
 Διπλωματούχοι Μηχανικοί,
 Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή. Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν και υφιστάμενοι ενεργειακοί επιθεωρητές στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή άδεια.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με το είδος της άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι:
1. Επιθεωρητές Κτιρίων
2. Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
3. Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τηλ: 2810-379874, mail: moma@staff.teicrete.gr
Ιστοσελίδα: http://energysystems.teicrete.gr/