Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., θα είναι μέλη Ε.Π. και Επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος, μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ερευνητές. Ως επικουρικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν Καθηγητές Εφαρμογών της Σχολής. Στελέχη από την παραγωγή θα καλούνται επίσης κατά καιρούς για διαλέξεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια. Στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ονόματα μόνιμων μελών Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που αναμένεται να αναλάβουν το κύριο βάρος της διδασκαλίας: