4. Ενεργειακή Διαχείριση Κτιτρίων & Εγκαταστάσεων (Building Energy Management) 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο) ενεργειακή διαχειριση κτιριων

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και κατανόηση από το μέρος των φοιτητών των ενεργειών απαιτήσεων των κτιρίων, των υφιστάμενων τεχνολογιών που αφορούν το κτιριακό τομέα και των αντίστοιχων εφαρμογών τους. Παράλληλα, αναλύεται η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εξετάζονται οι δυνατότητες εξοικονόμησης και λειτουργίας σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Μύρων Μονιάκης, Καθηγητής εφαρμογών

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Ηλιακή ακτινοβολία, μετατροπή σε θερμική ενέργεια, θερμικές απώλειες και κέρδη.
  • Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού.
  • Στρατηγική θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις – ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – αυτοματισμοί.
  • Ενεργειακή καταγραφή και διαχείριση.
  • Θερμομόνωση, Υγρομόνωση
  • Έξυπνα κτήρια
  • Συστήματα κεντρικής διαχείρισης κτηρίων