Διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή

Τα παρακάτω, ερευνητικά στην πλειονότητά τους, εργαστήρια του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, υποστηρίζουν το πρόγραμμα:

Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας