Διπλωματικές Εργασίες – Πληροφορίες

images
Επισυνάπτονται τα αρχεία που χρειάζονται για την διπλωματική σας εργασία.
Αρχικά το template http://energysystems.teicrete.gr/files/2016/12/Template-Διπλωματικής-Εργασίας.pdf για την μορφή που χρειάζεται να έχει η διπλωματική σας εργασία. Στην συνέχεια η δήλωση διπλωματικής εργασίας, http://energysystems.teicrete.gr/files/2016/12/Δήλωση-Διπλωματικής-Εργασίας.pdf που χρειάζεται να σταλεί στη γραμματεία υπογεγραμμένη από επιβλέποντα καθηγητή και τον φοιτητή. Επίσης η έγκριση επιβλέποντα http://energysystems.teicrete.gr/files/2016/12/Έγκριση-Eπιβλέποντα-Δ.E.-1.pdf όπου υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής όταν η διπλωματική έχει ολοκληρωθεί. Τέλος το πρακτικό αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας http://energysystems.teicrete.gr/files/2016/12/Πρακτικό-Αξιολόγησης-Μεταπτυχιακής-Εργασίας.pdf όπου χρειάζεται να συμπληρωθεί μετά την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας από την τριμελή επιτροπή, όπως και η αίτηση για πιστοποιητικό αποφοίτησης http://energysystems.teicrete.gr/files/2016/12/Αίτηση-για-πιστοποιητικό-Αποφοίτησης.pdf όπου αναφέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσει ο φοιτητής στην γραμματεία για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αποφοίτησης.